Grote belangstelling zorglezingen Landstede Groei Opleidingen

Afgelopen maandagavond 14 mei vond bij Landstede MBO Raalte een lezingenavond plaats, georganiseerd door docenten Gezond & Wel onder de paraplu van Landstede Groei Opleidingen. Onder grote belangstelling hielden deskundigen van het Deventer Ziekenhuis lezingen over ‘hartfalen en revalidatie’ en ‘de trombosedienst’. Meer dan honderd mensen uit het (zorg-)werkveld, studenten en docenten namen deel aan de lezingenavond.

In de eerste lezing ging Dian Pruijsers, gespecialiseerd verpleegkundige cardiologie in het Deventer Ziekenhuis in op de klachten bij en gevolgen van hartfalen. Bij hartfalen is er sprake van een complex van klachten en verschijnselen door een tekortschietende pompfunctie van het hart. Mede door de vergrijzing van de bevolking en door de verbeterde behandeling van verschillende cardiale aandoeningen, komt hartfalen steeds meer voor. Pruijsers liet zien welke behandelingen er mogelijk zijn.

De trombosedienst
Na de pauze belichtten Annemieke Vink en Sylvia Cornelissen van de trombosedienst in het Deventer Ziekenhuis de taken van de trombosedienst. Daarbij bespraken zij onder meer INR-waarden, zelfmanagement en de aandachtspunten voor de verzorging/verpleging voor zorgvragers die vallen onder de trombosedienst.

Een leven lang leren
Landstede Groei Opleidingen wil, als onderdeel van Landstede MBO Raalte, de partner zijn van Sallandse bedrijven en instellingen waar het gaat om het actueel houden van de kwaliteiten van medewerkers. Onder het adagium ‘een leven lang leren’ haalt het de banden van de school met bedrijven en instellingen in de regio Salland nog steviger aan. Een lezingenavond als deze, waarbij mensen uit het werkveld en van de school elkaar ontmoeten en met elkaar juist over dit soort zaken kunnen praten, past dan ook geheel in de filosofie van Landstede Groei Opleidingen.

Inmiddels wordt gewerkt aan de volgende lezingenavond, op dinsdag 9 oktober. Die zal gaan over niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en dan vooral de cognitieve stoornissen.