Scholing herregistratie wet BIG Verpleegkundige

Voor het aanvragen van een herregistratie als verpleegkundige in het landelijk BIG-register moet u voldoen aan een zogenaamde werkervaringseis. U moet in een periode van vijf jaar minimaal 2080 uur aantoonbaar als verpleegkundige werkzaam zijn geweest. Voldoet u niet aan deze eis dan kunt u zich alsnog her registreren wanneer u slaagt voor het landelijk examen BIG Herregistratie Verpleegkundige van het Consortium.

Landstede MBO heeft in samenwerking met Drenthe College en Deltion College in de regio Noord Oost Nederland een nieuwe opzet voor de bijscholingscursus BIG Herregistratie voor verpleegkundigen ontwikkeld. Hiermee kunt u zich optimaal voorbereiden op het nieuwe landelijke examen!

Landstede MBO /Deltion college/Drenthe College kent een lange geschiedenis als opleider voor o.a. zorgberoepen en heeft de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met twee andere ROC ’s in de regio jaarlijks minimaal 3 cursusgroepen BIG-Herregistratie verzorgd. Het examenslagingspercentage is hierbij altijd hoog geweest!

In de cursus komen de kennis en vaardigheden aan bod die ook getoetst worden in het nieuwe, landelijke BIG Herregistratie-examen. Vanaf 2021 wordt het bestaande BIG Herregistratie-examen namelijk herzien. Naast een theoretisch examen zal er daarna een praktijkexamen zijn van 2 van de 18 verpleegtechnische handelingen en een klinisch redeneren-gesprek afgenomen worden. 

Voor wie

Deze bijscholing is geschikt voor kandidaten die minimaal in het bezit zijn van het diploma Verpleegkunde op niveau 4 (mbo) of niveau 5 (hbo) en die momenteel niet voldoen aan de aantoonbaar gewerkte-uren-eis van 2080 praktijkuren in 5 jaar.

Inhoud

Wanneer u als deelnemer thuis de e-learning over het kennisdeel hebt gevolgd en de verpleegtechnische vaardigheden hebt voorbereid, kunt u in de avond in ons skills-lokaal de verpleegtechnische vaardigheden oefenen.

In de lesavonden komen de volgende onderwerpen een bod:

 • Wet BIG en andere regelgeving m.b.t. verpleegtechnische handelingen     
 • Injecteren/ infuusvloeistof toedienen/ geneesmiddelen in opgeloste vorm toedienen via een infuussysteem/toedieningssysteem (pomp, kolf of zakje)/ insulinepen hanteren. Alles in combinatie met rekenen.
 • Maagsonde inbrengen, sondevoeding toedienen.
 • Blaaskatheter inbrengen en katheteriseren
 • Wonden verzorgen en zwachteltechnieken
 • Oefenen examengesprek: werkwijze beargumenteren, analyseren van resultaten van ingezette interventies (klinisch redeneren)

De cursus bestaat uit:

 • Zelfstudie theorie via e-learning-modules. (Het gemiddelde aantal te besteden uren is bij het maken van dit document nog niet bekend)
 • 5 praktijkavonden voor het oefenen van skills/VPTH in combinatie met casuïstiek (klinisch redeneren)
 • incl. een examentraining en het oefenen van een klinisch redeneren-interview·
 • Er zijn geen vrijstellingen op onderdelen mogelijk voor deze cursus.

Toelating

 • Vooropleiding en diploma Verpleegkundige mbo-niveau 4 of Hbo-niveau 5.
 • (Verouderde) werkervaring als Verpleegkundige in een zorgsetting

Diploma

U ontvangt een bewijs van deelname.

Verder groeien?

Volg onze website en nieuwsbrief voor informatie over vervolgtrainingen over werken in de zorg.

Zwolle Landstede, 21 september 2020
Zwolle Deltion College, 30 november 2020
Assen Drenthe, 2 maart 2021
De duur, is inclusief de theorie middels de e-learning-modules, ongeveer 10-12 weken
• Landstede MBO, Dokterspad 2, Zwolle
• Drenthe College, Anne de Vriesstraat 70, Assen
• Deltion College, Mozartlaan 15, Zwolle
• De bijscholing BIG Herregistratie kost € 695,00 en is vrijgesteld van Btw.
• Dit bedrag is inclusief de digitale lesmaterialen a € 55,-- voor de e-learning-modules in het totaalpakket, maar exclusief de kosten voor het landelijk examen.
• De kosten voor het volledig examen bedragen vooralsnog € 395,--

Let op:
• De contacten en de aanmelding voor het landelijk examen, betaling van dit examen en de terugkoppeling over het examen, verlopen rechtstreeks tussen deelnemer en het Examenbureau van Consortium
De licenties voor de modules en protocollen worden bij aanvang van de cursus verstrekt

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort met jouw Groei Opleiding Particulier.

Inschrijven

Voor meer inhoudelijke informatie en vragen kunt ook u contact opnemen met:

Landstede Groei Opleidingen                                                                                                                                                    telefoon: 088 850 81 59

e-mail: bigherregistratie@landstede.nl