Dienstverlening - Helpende Zorg en Welzijn

Wilt u op een praktische manier kinderen, volwassenen of ouderen helpen die ondersteuning nodig hebben? Als Dienstverlener ondersteunt u hen bij hun verzorging, doet u taken in het huishouden of helpt u mee bij het organiseren van activiteiten. Vaak werkt u daarbij samen met collega's.

U werkt bij mensen thuis, bijvoorbeeld via de thuiszorg. Maar u kunt ook werken in een verzorgingshuis, verpleeghuis, woonzorgcentrum, dagactiviteitencentrum of een gastoudergezin. Uw ondersteuning is op veel plekken welkom. Wij bereiden u met onze opleiding op al die werkplekken voor!   

Niveau

Niveau 2.

Voor wie

U kunt kiezen voor deze opleiding als u al werkervaring in de zorg heeft. 

Inhoud

1. Het basisdeel
• Voorbereidende werkzaamheden
• Het klaarmaken van ruimtes zodat ze schoon en veilig in gebruik zijn
• Het uitvoeren van eenvoudige administratieve werkzaamheden en telefoneren
• Het assisteren bij voorraadbeheer
• Het uitvoeren van werkzaamheden gericht op voeding

2. Het profieldeel
• Ondersteunt bij wonen en huishouden
• Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
• Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

3. Keuzedelen
De beroepsopleiding in het mbo is gebaseerd op een kwalificatie en één of meer keuzedelen. Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij de toerusting voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding. De beschikbare keuzedelen worden voorafgaand aan de opleiding met u besproken.

4. Nederlands en rekenen (2F).
Nederlands en rekenen zijn de vakken die iedereen op het MBO krijgt. Daar doet u in de loop van de opleiding ook examen in.

5. Landstede Leren Loopbaan (LLB).
U leert niet alleen voor een beroep maar u bent ook burger in de Nederlandse samenleving. Daarom werkt u tijdens uw opleiding aan ‘burgerschap’.

Toelating 

  • Een VMBO-diploma basisberoepsgerichte leerweg (BB) of een vergelijkbaar diploma.
  • U bent minimaal 21 jaar of heeft een afgeronde MBO opleiding.
  • Uw Nederlandse taalvaardigheid is op eind niveau 1F of startniveau 2F. Dit betekent dat u zich goed mondeling kunt uiten met voldoende woordenschat. U kunt redelijk en vloeiend een probleem verhelderen. U kunt informatie vragen, verzamelen, schriftelijk verwerken en geven. U heeft de basiskennis van grammatica.
  • U zoekt zelf een, bij S-BB, geaccrediteerde stageplaats voor 16 uren per week. Deze stage mag zowel overdag, ’s avonds en in het weekeinde plaatsvinden. Wanneer dit niet lukt helpt Landstede u daarbij.
  • Na de aanmelding volgt een intake. Na deze intake kunnen wij u berichten of wij u kunnen plaatsen.

Diploma

Na afloop ontvangt u een diploma niveau 2.

Verder groeien?

Met deze opleiding kunt u verder groeien naar een niveau 3 opleiding, zoals:

  • Pedagogisch werker
  • Verzorgen IG (via de derde leerweg 1¾ jaar)
  • Medewerker Maatschappelijke Zorg

Volg onze website en nieuwsbrief voor informatie over vervolgtrainingen over dit én andere onderwerpen over werken in de zorg.

Studiekosten

Als deze opleiding gericht is op toekomstig werk of beroep kunt u de kosten aftrekken van de belastingdienst. Voor meer informatie klik hier.

Start dinsdag 7 sept 2021
max aantal deelnemers is 14
16 lesweken
1 lesdag per week 8.45 - 16.30 op vrijdag
en beroepspraktijkvorming (stage) 16 uren per week
Landstede MBO
Dokterspad 2, 8025 AW Zwolle
(gratis parkeren kan aan de overzijde van het gebouw)
€ 1439,- inclusief (examen)materialen
exclusief leermiddelen (onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen).
Boek: Persoonlijke zorg en ADL;
ISBN 978 90 3722 662 1 € 23,25

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort met jouw Groei Opleiding Particulier.

Inschrijven

Heeft u vragen over dit traject of wilt u zich aanmelden dan kunt u mailen naar gezondenwel@landstede.nl of bellen naar 088 8508159.