Eerst Verantwoordelijk Verzorgende - EVV

De post mbo-opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende - EVV is een doorgroeifunctie voor verzorgenden in verpleeg-en verzorgingshuizen, zorgconcerns, thuiszorg en andere organisaties waar verzorgenden een verantwoordelijke functie bekleden.

Doelstelling

Tijdens de opleiding leert de verzorgende de zorgverlening voor een groep zorgvragers te coördineren, met hierin een tweetal kerntaken:

  • De Eerst Verantwoordelijk Verzorgende is verantwoordelijk voor het optimaal ondersteunen van de cliënt bij het realiseren van zijn kwaliteit van leven.
  • De tweede belangrijke kerntaak is het coördineren van de multidisciplinaire zorg en zorgen voor de continuïteit van zorg in overleg met de cliënt.

Doelgroep

Gediplomeerde verzorgenden, die werkzaam zijn in een zorginstelling, die door SBB erkend is als leerbedrijf, niveau 3 en werken of willen gaan werken als contactverzorgende, zorgcoördinator, persoonlijk begeleider of eerst verantwoordelijk verzorgende.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 15 dagen scholing, waarvan twee stagedagen. De praktijkleerperiode duurt ongeveer 9 maanden. De scholingsdagen worden in deze 9 maanden 1x per 14 dagen uitgevoerd (uitgezonderd vakanties).

Het programma is opgebouwd uit de 14 beroepscompetenties waarin de ontwikkelingen in de zorg in de afgelopen periode te herkennen zijn:

  • de kwaliteit van leven van de cliënt en de eigen regie hierin;
  • het zorgleefplan met daarin de 4 domeinen;
  • normen verantwoorde zorg;
  • ZZP;
  • vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.

Meer informatie over het competentieprofiel EVV kunt u vinden op de site www.vvtopleidingen.nl

Portfolio

Met alle deelnemers wordt er een door hen zelf gemaakte portfolio doorgenomen om te komen tot een “op maat” opleiding.

Begeleiding in de werksituatie

  • De zorginstelling moet een door SBB (St. Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf zijn voor zorgniveau 3
  • De zorginstelling biedt de deelnemers de mogelijkheid om gedurende het dienstverband te werken aan de BPV opdrachten
  • De afdelingsmanager is eindverantwoordelijk voor totale stage beoordeling
Voor-en najaar. Zodra er nieuwe data bekend zijn, zullen wij dit communiceren.
De cursus bestaat uit 13 lesdagen en 2 stagedagen, max. aantal deelnemers 24
Harderwijk
€ 1.850,- per deelnemer
boeken a € 65,-
deel a
deel b
prijs onder voorbehoud

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort met jouw Groei Opleiding Particulier.

Inschrijven