Keuzedeel - Zorg en technologie - K0137

Dit keuzedeel biedt een verbreding en verdieping voor de (aankomend) zorgmedewerker. De gezondheidszorg is voortdurend in ontwikkeling waarbij zorginnovatie en technologie zijn niet meer weg te denken in de huidige zorg.

Zorgprofessionals spelen een belangrijke rol bij de implementatie van zorginnovaties. Om deze technologie goed toe te kunnen passen is het van belang dat de zorgmedewerker de technologische hulpmiddelen op een passende manier kan inzetten, gericht op zowel e-health als domotica.  

Niveau

Het keuzedeel is geschikt voor MBO niveau 3

Voor wie

Dit keuzedeel is voor zorgmedewerkers (zoals verzorgende IG en medewerkers maatschappelijke zorg) die werkzaam zijn in de zorg, maar ook geschikt voor herintreders die meer willen weten over technologie in de zorg.

Inhoud

Het keuzedeel bevat 12 lesmomenten. Daarnaast vereist het voorbereidings- en uitwerktijd van de opdrachten en het examen.

Het keuzedeel wordt afgerond met een examen van Prove 2 Move. Het examen kan tijdens de scholing afgerond worden.

  

Tijdens de scholing komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Technologie en visie en beleid

- Technologie en ethiek

- Technologie en kwaliteit van leven

- Technologie en communicatie met cliënten, gebruikers en mantelzorgers

- Technologie en multidisciplinair samenwerken

 

Hierbij wordt ingegaan op de volgende thema’s:

 - Wat is zorginnovatie en technologie en welk doel dit dient.

- De visie op zorgtechnologie en hoe wordt dit zichtbaar wordt in het beleid.

- De invloed zorgtechnologie op de kwaliteit van leven

- Het belang van passende voorlichting en advies over zorgtechnologie aan de zorgvragers/ cliënten

- De mogelijkheden en risico’s van zorgtechnologie op gebied van wonen, zorg en welzijn

- Technologische hulpmiddelen bespreken met de zorgvrager/ cliënt

- Het geven van adviezen met betrekking tot de omgang met social media en internet

- Technologie toepassen op een ethisch verantwoorde manier

- Multidisciplinair samenwerken met betrekking tot de inzet van technische hulpmiddelen

- Het toepassen van ethisch redeneren op zorgtechnologie

- Protocollen en wet- en regelgeving met betrekking tot technologische hulpmiddelen toepassen

Toelating 

Deelnemers met een niveau 3 MBO opleiding in de zorg/welzijn.

Diploma

Voorwaarden tot het verkrijgen van een certificaat:

-       80 % tot 100 % actieve deelname aan de bijeenkomsten

-       Voldoende beoordeling van de uitwerking van de opdrachten

-       Voldoende resultaat van het examen

 

Verder groeien

 

September 2020. Zodra er nieuwe data bekend zijn, zullen wij dit communiceren.
12 bijeenkomsten van 12,5 uur
Landstede MBO Harderwijk, Westeinde 33, 3844 DD Harderwijk
€ 725,- per persoon.

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort met jouw Groei Opleiding Particulier.

Inschrijven