Scholing herregistratie wet BIG Verpleegkundige

Voor het aanvragen van een herregistratie als verpleegkundige in het landelijk BIG-register moet u voldoen aan een zogenaamde werkervaringseis. U moet in een periode van vijf jaar minimaal 2080 uur aantoonbaar als verpleegkundige werkzaam zijn geweest. Voldoet u niet aan deze eis dan kunt u zich alsnog her registreren wanneer u slaagt voor het landelijk examen BIG Herregistratie Verpleegkundige van het Consortium.

Algemeen

Voor het aanvragen van een herregistratie als verpleegkundige in het landelijk BIG-register moet je voldoen aan een zogenaamde werkervaringseis. Je moet in een periode van vijf jaar minimaal 2080 uur aantoonbaar als verpleegkundige werkzaam zijn geweest. Voldoe je niet aan deze eis dan kun je je alsnog herregistreren wanneer je slaagt voor het landelijk examen BIG Herregistratie Verpleegkundige.

Landstede MBO, Drenthe College en Deltion College hebben in de regio Noord Oost Nederland een nieuwe opzet voor de bijscholingscursus BIG Herregistratie voor verpleegkundigen ontwikkeld. Hiermee kun je je optimaal voorbereiden op het nieuwe landelijke examen! 

 • Daarbij bieden we meer contacturen tijdens het scholingstraject dan de gemiddelde opleider, die soms alleen e-learning via zelfstudie aanbiedt.
 • Verder geloven we in het succes van kleine groepen van ongeveer 8 deelnemers voor het oefenen van de praktische vaardigheden in een skills-lokaal.  

Landstede MBO /Deltion college/Drenthe College kent een lange geschiedenis als opleider voor o.a. zorgberoepen en heeft de afgelopen jaren in nauwe samenwerking  in de regio jaarlijks minimaal 3 cursusgroepen BIG-Herregistratie verzorgd. Het examenslagingspercentage is hierbij altijd hoog geweest!

In de cursus komen de kennis en vaardigheden aan bod die ook getoetst worden in het nieuwe, landelijke BIG Herregistratie-examen. Vanaf 1 januarie 2021 is het bestaande BIG Herregistratie-examen namelijk herzien. Naast een theoretisch examen wordt een praktijkexamen verpleegtechnische handelingen en een klinisch redeneren-gesprek afgenomen. 

Voor wie

 • Deze bijscholing is geschikt voor kandidaten die minimaal in het bezit zijn van het diploma Verpleegkunde op niveau 4 (mbo) of niveau 5 (hbo) en die momenteel niet voldoen aan de aantoonbaar gewerkte-uren-eis van 2080 praktijkuren in 5 jaar. 

Inhoud

Wanneer je als deelnemer thuis de e-learning over het kennisdeel hebt gevolgd en het theorie-examen met een voldoende hebt afgesloten, kun je in de avond in ons skills-lokaal de verpleegtechnische vaardigheden oefenen en het eindgesprek over klinisch redeneren voorbereiden.

In de lesavonden komen de volgende onderwerpen een bod:

 • Startbijeenkomst
 • Wet BIG en andere regelgeving m.b.t. verpleegtechnische handelingen
 • Injecteren/ infuusvloeistof toedienen/ geneesmiddelen in opgeloste vorm toedienen via een infuussysteem/toedieningssysteem (pomp, kolf of zakje)/ insulinepen hanteren. Alles in combinatie met rekenen.
 • Maagsonde inbrengen, sondevoeding toedienen.
 • Blaaskatheter inbrengen en katheteriseren
 • Wonden verzorgen en zwachteltechnieken
 • Oefenen examengesprek: werkwijze beargumenteren, analyseren van resultaten van ingezette interventies (klinisch redeneren)   

Het examen BIG herregistratie bestaat uit 3 onderdelen:

-          Een theorie examen

-          Een praktijk examen – een steekproef uit 12 vaardigheden

-          Een eindgesprek over klinisch redeneren

 

Om deel te mogen aan het praktijkexamen en het eindgesprek moet je het theorie examen met een voldoende hebben afgesloten. Om dit praktijk examen en eindgesprek voor te bereiden heb jij je bij Landstede aangemeld voor de scholing om je goed voor te bereiden.

Om je goed voor te bereiden op het theorie examen kun je je aanmelden bij het consortium. Zij bieden een online scholing aan. Deze online scholing is niet verplicht. Je kunt je ook meteen aanmelden voor he theorie examen.

Voor het aanmelden van het theoriedeel, volg je onderstaande procedure: Het online onderwijsmagazijn van Consortium Beroepsonderwijs met leermiddelen ten behoeve van de voorbereiding op het theoretisch gedeelte van de examinering van de herregistratie wet BIG staat online.

 • Ga naar de website https://www.herregistratiewetbig.nl/
 • Klik op het tabblad “info voor verpleegkundigen”
 • Klik op de knop “zijn er organisaties die scholing aanbieden”
 • Filter op ‘online scholingsaanbod’
 • Klik op het aanbod van Consortium Beroepsonderwijs.

Je komt dan op deze pagina https://www.herregistratiewetbig.nl/onderwijsmagazijn.

Hier kan een kandidaat in de webwinkel het abonnement op het onderwijsmagazijn aanschaffen. In onderstaande link wordt uitgelegd hoe ermee te werken.

https://player.vimeo.com/video/503167422

De kosten zijn € 30,- per persoon voor 6 maanden.

Wanneer jij denkt dat je goed voorbereid bent op het theorie examen, meld jij je ook weer op diezelfde website aan https://www.herregistratiewetbig.nl/ en je kiest een examenmoment uit. Het theorie examen wordt online afgenomen. Zodra jij een positieve uitslag hebt ontvangen kun je deelnemen aan het praktijk examen.

In de tussentijd kun je al wel starten met de scholing die voorbereid op het praktijk examen.

Toelating

 • Vooropleiding en diploma Verpleegkundige mbo-niveau 4 of Hbo-niveau 5.
 • (Verouderde) werkervaring als Verpleegkundige in een zorgsetting

Diploma

U ontvangt een bewijs van deelname.

Verder groeien?

Volg onze website en nieuwsbrief voor informatie over vervolgtrainingen over werken in de zorg.

• Start Zwolle Deltion College, 13 september 2021 op aanvraag: 18.30 - 21.30 uur

• Start Assen Drenthe, oktober 2021

• Start Zwolle Landstede, 12 april 2021 van 17.30 - 20.30 uur (incl. pauze van half uur) = is gestart, instroom niet meer mogelijk
1. 12 april
2. 19 april
3. 10 mei
4. 17 mei
5. 31 mei
6. 7 juni
7. 14 juni – oefenavond
6 avonden van 3 uur plus 1 oefenavond
• Landstede, Dokterspad 2, 8025 AW Zwolle
• Deltion College, Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle
• Drenthe college, Anne de Vriesstraat 70, 9402 NT Assen
De bijscholing BIG Herregistratie kost € 725,00 en is vrijgesteld van Btw.

Dit bedrag is exclusief de lesmaterialen voor de e-learning-modules van het Consortium en de kosten voor het landelijk examen. Deze dient u dan ook aan het Consortium te voldoen.
De kosten voor het volledig examen bedragen vooralsnog € 395,--

De contacten over en de aanmelding voor het landelijk examen, betaling van dit examen en de terugkoppeling over het examen, verlopen rechtstreeks tussen deelnemer en het Examenbureau van Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

De licenties voor de casussen en de Vilans-protocollen worden je bij aanvang van de praktijkgerichte cursus verstrekt.

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort met jouw Groei Opleiding Particulier.

Inschrijven

Voor meer inhoudelijke informatie en antwoorden op vragen kun je ook rechtstreeks contact opnemen met:

Landstede - telefoon: 088 8508159 - bigherregistratie@landstede.nl 

Drenthe College - telefoon: 06 28500109 - M.deVries02@drenthecollege.nl

Deltion Business - telefoon:038- 850 31 50 - business@deltion.nl