Training meldcode huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig wonen met (mantel)zorg van de eigen omgeving. Dit langer zelfstandig wonen is ook het beleid vanuit de overheid. Helaas heeft dit niet alleen maar positieve effecten. De kwetsbare groep ouderen is groter geworden. Uit recente cijfers blijkt dat 1 op de 20 ouderen te maken heeft met mishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke mishandeling, maar ook om financieel misbruik, verwaarlozing of verbaal geweld.

De wetgeving, waarin de meldcode is vastgelegd, is gewijzigd per 1 januari 2019. Vanaf dit jaar is het verplicht om met een afwegingskader te werken. En afwegingskader beschrijft wanneer en op welke basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of ouderenmishandeling, als noodzakelijk wordt beschouwd. Ouderenmishandeling is vaak lastig te herkennen omdat het subtiel gebeurt. Toch is het belangrijk om alert te zijn. 

Niveau

Er wordt geen specifiek niveau gevraagd voor deze training. 

Voor wie

Voor beroepsbeoefenaars in de ouderenzorg.

Inhoud

De beroepsbeoefenaar dient deskundig te zijn in het herkennen en bespreken van signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Onder signaleren wordt verstaan het waarnemen en interpreteren van aanwijzingen in gedrag en lichamelijk welzijn van de oudere. Daarnaast ook het gedrag van de familie en signalen in de gezinsomgeving die mogelijk wijzen op huiselijk geweld of ouderenmishandeling. Deze signalen dienen zo snel mogelijk te worden neergelegd bij de aandacht functionaris van de instelling waar de oudere verblijft.

De beroepsbeoefenaar dient ook alert zijn op signalen die wijzen op een geweld- en of zedendelict gepleegd door een collega of signalen die wijzen op seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen ouderen onderling.

Opzet van de training

  • Inhoud van de meldcode
  • Signalen van huiselijk geweld en ouderenmishandeling
  • Bespreken voorbeeld casuïstiek

Toelating

Er is geen toelatingseis voor deze training

Diploma

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Verder groeien?

Volg onze website en nieuwsbrief  voor informatie over vervolgtrainingen over dit én andere onderwerpen over werken met ouderen.

Zodra er nieuwe data bekend zijn, zullen wij dit communiceren.
19.00 - 21.00 uur
Landstede MBO Zwolle
Dokterspad 2
8025 AW Zwolle
€ 25,- per persoon
€ 17,50 voor studenten*

*Voor studenten: vul bij e-mailadres jouw e-mailadres van je opleiding in.

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort met jouw Groei Opleiding Particulier.

Inschrijven