Training Parkinson

Leven met de ziekte van Parkinson. Aandacht voor de psychosociale gevolgen en begeleiding.

Een ervaringsdeskundige en zijn partner vertellen hun persoonlijke verhaal. Stilstaan bij behoud van eigen regie binnen een relatie waarin een chronische ziekte dagelijks aanwezig is. Wat helpt om eigen regie te behouden?

Wederom zijn twee professionals, een Parkinson verpleegkundige en GZ psycholoog,  aanwezig om hun kennis te delen. Vanuit hun vakgebied lichten zij de psychosociale gevolgen van de ziekte van Parkinson toe en de daarbij passende, multidisciplinaire begeleiding.

Ook zal tijdens deze avond aandacht besteed worden aan onderzoek naar Parkinson en de laatste ontwikkelingen.

Niveau

Er wordt geen specifiek niveau gevraagd voor deze training. 

Voor wie

Voor beroepsbeoefenaars in de ouderenzorg.

Inhoud

18.30 welkom en aanvullende theorie n.a.v. de pp over Parkinson.

Daarna gaan we in 2 groepen uit een

·         1 groep bij de ervaringsdeskundige en zijn partner

·         1 groep bij de professionals

Halverwege de avond wisselen van groep (en koffie/thee)

Tot slot is er een plenaire terugkoppeling en  gelegenheid tot vragen stellen.

21.00 afsluiting.

Toelating

Er is geen toelatingseis voor deze training. 

NB  Deze lezing is de tweede bijeenkomst in het kader van de ziekte van Parkinson. Wanneer u de eerste bijeenkomst niet aanwezig bent geweest én wel graag deze training bij wilt wonen, is dat mogelijk. Wij vragen u ter voorbereiding van deze training de toegestuurde door te lezen! Na opgave ontvangt u de PowerPoint van de eerste bijeenkomst van 14 november jl.

Diploma

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Verder groeien?

Volg onze website en nieuwsbrief voor informatie over vervolgtrainingen over dit én andere onderwerpen over werken met ouderen.

Zodra er nieuwe data bekend zijn, zullen wij dit communiceren.
18.30 - 21.00 uur
Landstede MBO
Zwolsestraat 63a
8101 AB Raalte
€ € 25,- p.p.
€ 12,50 p.p. voor studenten (onder vermelding van studentennaam/studentenemail)

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort met jouw Groei Opleiding Particulier.

Inschrijven