Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe u om moet gaan met deze stappen.

De Wet "verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling" bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren zoals onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening, jeugdzorg, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en sport, een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen.

De wetgeving, waarin de meldcode is vastgelegd, is gewijzigd per 1 januari 2019. Vanaf die datum is het verplicht om met een afwegingskader te werken. Een afwegingskader beschrijft wanneer én op welke basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, als noodzakelijk wordt beschouwd.

Inhoud

De professional dient deskundig te zijn in het herkennen en bespreken van signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling. Onder signaleren wordt verstaan het waarnemen en interpreteren van aanwijzingen in gedrag en (lichamelijk) welzijn van het kind. Daarnaast ook het gedrag van de ouders en signalen in de gezinsomgeving die mogelijk wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling. Deze signalen dienen zo snel mogelijk te worden neergelegd bij een deskundig persoon.

De professional dient ook alert zijn op signalen die wijzen op een geweld- en of zedendelict gepleegd door een collega of signalen die wijzen op seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Toelating

Voor iedereen die met kinderen werkt; leerkrachten, gastouders en pedagogische medewerkers in de kinderopvang, sportbegeleiders etc. óf interesse hebben in dit onderwerp.

Opzet

  • Inhoud van de meldcode
  • Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Bespreken voorbeeld casuïstiek
start datum nog niet bekend. Voor in company kan de startdatum in overleg worden bepaald.
19.00 - 21.00 uur
Landstede MBO
Zwolsestraat 63a, 8101 AB Raalte
€ 25,- p.p.
€ 12,50 p.p. voor studenten (onder vermelding van studentennaam/studentenemail)
Incompany € 450,- maximaal 25 deelnemers (exclusief reiskosten)
Let op: inschrijving op persoonlijke naam en niet op bedrijfsnaam. Dit i.v.m. het Bewijs van Deelname.

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort met jouw Groei Opleiding Particulier.

Inschrijven

Voor meer informatie over de training kunt u mailen naar info@groeiopleidingen.nl

Heeft u vragen of wilt u een offerte op maat, bel met 088 8508200