GROEIEN? Bel ons 088 - 850 79 71

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Werk jij met kinderen? Dan kun jij te maken krijgen met kindermishandeling en huiselijk geweld. Tijdens deze speciale training leer je hoe je de signalen herkent en hoe je dit meldt aan de hand van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. In dit stappenplan staat hoe je om moet gaan met deze stappen.

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in sectoren zoals onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening, (jeugd)gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en sport een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen.
Daarbij is het verplicht om met een afwegingskader te werken. Een afwegingskader beschrijft wanneer én op welke basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, als noodzakelijk wordt beschouwd.

Jouw taak als professional
Als professional moet jij signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen herkennen en bespreken. Jij signaleert – je neemt waar en interpreteert – aanwijzingen die mogelijk wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij let je op het gedrag en het (lichamelijk) welzijn van het kind, het gedrag van de ouders en de gezinsomgeving. Deze signalen leg je zo snel mogelijk neer bij een deskundige.

Ook ben je alert op signalen die wijzen op seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling of op een geweld- en/of zedendelict gepleegd door een collega.

Voor wie

Iedereen die met kinderen werkt: leerkrachten, gastouders, pedagogisch medewerkers kinderopvang, sportbegeleiders óf iedereen die meer wil weten over het onderwerp.

Inhoud

De training bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Inhoud van de meldcode.
  • Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen.
  • Voorbeeldcasussen bespreken.

Toelating

Je voldoet – bij voorkeur – aan de volgende toelatingseis:

  • Je werkt met kinderen.

Bewijs van deelname

Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

Aanmelden

Interesse? Meld je dan meteen aan zodat jij verder kunt groeien!

Aanmelden

Verder groeien?

Groei Opleidingen heeft een breed aanbod aan opleidingen, cursussen of trainingen op het gebied van zorg en welzijn. Kijk hier voor het overzicht.
Houd voor nieuw aanbod en interessante info over leren en werken in zorg en welzijn onze website in de gaten én meld je aan voor onze nieuwsbrief.

start in overleg

19.00-21.00 uur

Raalte

€ 25,-

Omdat de training te maken heeft met werk, zijn de kosten aftrekbaar. Kijk hier voor meer info

Incompany?
Vraag een offerte aan via info@groeiopleidingen.nl

Aanmelden

Interesse? Meld je dan meteen aan zodat jij verder kunt groeien!

Aanmelden

Verder groeien?

Groei Opleidingen heeft een breed aanbod aan opleidingen, cursussen of trainingen op het gebied van zorg en welzijn. Kijk hier voor het overzicht.
Houd voor nieuw aanbod en interessante info over leren en werken in zorg en welzijn onze website in de gaten én meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Naar welke opleiding ben je op zoek?