GROEIEN? Bel ons 088 - 850 79 71

Meldcode huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Werk jij met ouderen? Dan kun je te maken krijgen met ouderenmishandeling en huiselijk geweld. Tijdens deze speciale training leer je hoe je de signalen herkent en hoe je dit meldt aan de hand aan de hand van de Meldcode huiselijk geweld en ouderenmishandeling.

Steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig wonen met (mantel)zorg van de eigen omgeving. Dit langer zelfstandig wonen is ook het beleid vanuit de overheid. Helaas heeft dit niet alleen maar positieve effecten. De kwetsbare groep is groter geworden.
Uit recente cijfers blijkt dat één op de twintig ouderen te maken heeft met mishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke mishandeling, maar ook om financieel misbruik, verwaarlozing of verbaal geweld. Ouderenmishandeling is vaak lastig te herkennen omdat het subtiel gebeurt. Toch is het belangrijk om alert te zijn.

De Meldcode huiselijk geweld en ouderenmishandeling is een stappenplan voor het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en ouderenmishandeling. In dit stappenplan staat hoe je om moet gaan met deze stappen.

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in sectoren zoals de gezondheidszorg een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen.
Daarbij is het verplicht om met een afwegingskader te werken. En afwegingskader beschrijft wanneer én op welke basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of ouderenmishandeling, als noodzakelijk wordt beschouwd.

Jouw taak als professional
Als professional moet jij signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en ouderenmishandeling kunnen herkennen en bespreken. Jij signaleert – neemt waar en interpreteert – aanwijzingen die mogelijk wijzen op huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Daarbij let je op het gedrag en het (lichamelijk) welzijn van de oudere, het gedrag van de familie en de gezinsomgeving. Deze signalen leg je zo snel mogelijk neer bij de aandachtsfunctionaris van de instelling waar de oudere verblijft.

Ook ben je alert op signalen die wijzen op seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen ouderen onderling of op een geweld- en/of zedendelict gepleegd door een collega.

Niveau

Deze training leidt op tot een algemeen niveau.

Voor wie

Voor zorgprofessionals in de ouderenzorg.

Inhoud

De training bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Inhoud van de meldcode.
  • Signalen van huiselijk geweld en ouderenmishandeling herkennen.
  • Voorbeeldcasussen bespreken.

Toelating

Er zijn geen specifieke toelatingseisen.

Bewijs van deelname

Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

Aanmelden

Interesse? Meld je dan meteen aan zodat jij verder kunt groeien!

Aanmelden

Verder groeien?

Groei Opleidingen heeft een breed aanbod aan opleidingen, cursussen of trainingen op het gebied van zorg en welzijn. Kijk hier voor het overzicht.
Houd voor nieuw aanbod en interessante info over leren en werken in zorg en welzijn onze website in de gaten én meld je aan voor onze nieuwsbrief.

start in overleg

1 avond
19.00-21.00 uur

Zwolle

€ 25,-

Omdat de training te maken heeft met werk, zijn de kosten aftrekbaar. Kijk hier voor meer info

Aanmelden

Interesse? Meld je dan meteen aan zodat jij verder kunt groeien!

Aanmelden

Verder groeien?

Groei Opleidingen heeft een breed aanbod aan opleidingen, cursussen of trainingen op het gebied van zorg en welzijn. Kijk hier voor het overzicht.
Houd voor nieuw aanbod en interessante info over leren en werken in zorg en welzijn onze website in de gaten én meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Naar welke opleiding ben je op zoek?