Landstede Groep

GROEIEN? Bel ons 088 - 850 79 71

Erkende opleidingen

Jij kiest voor een branche-erkende opleiding

Erkenningen en accreditatie; deze termen worden vaak door elkaar gebruikt. Zo zit het:
Een erkenning verkrijgen wij via een procedure om de opleiding uit te voeren. We accrediteren bij de diverse zorgkwaliteitsregisters om deelnemers de mogelijkheid te geven punten toe te voegen aan hun persoonlijk portfolio met als doel de eigen professionalisering.

Wij zijn er trots op dat wij branche-erkende zorgopleidingen mogen verzorgen.
Het College Zorg Opleidingen (CZO) toetst ons op het toereikend zijn om de benodigde competenties voor de branche-erkende opleidingen zoals EVV en GVP aan deelnemers aan te leren.

Erkenningen
Onze brancheopleidingen in de VVT sector (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende, Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie en Gespecialiseerd Verzorgende Revalidatie zorg) zijn landelijk erkend. Ons programma is samengesteld vanuit de profielen met eindtermen die je kunt vinden op de website van het CZO: www.czo.nl . Het CZO ziet toe op de kwaliteit van de opleidingen door jaarlijkse audits. Daarnaast voert het CZO de leerlingenadministratie en geeft de diploma’s af.

Accreditatie
Voor de door jouw gewenste scholing kan een accreditatie voor het Kwaliteitsregister V&V worden door ons aangevraagd. De toegekende punten worden na de scholing ingevoerd in het persoonlijk portfolio van de deelnemers die ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister V&V. Voor het aanvragen van de accreditatie bij V&V zijn kosten verbonden. Voor de branche opleidingen VVT vragen wij standaard de accreditatie aan per groep. Zie voor meer informatie: www.venvn.nl/kwaliteitsregister

Keurmerk
Erkenning door het CZO is zonder meer een kwaliteitskeurmerk. Diploma’s van de CZO-erkende opleidingen worden in heel Nederland geaccepteerd. Omdat (her)erkenning van een opleiding door het CZO van groot belang is voor studenten, zorgorganisaties en de opleidingsinstituten, dienen de procedures met betrekking tot (her)erkenning helder te zijn.

Alle erkende opleidingsinstituten hebben een procedure om vrijstellingen toe te kennen. Wil je als deelnemer of instelling vrijstelling aanvragen voor een aantal onderdelen van de opleiding, maak dit dan vooraf bekend en vraag naar de procedure om vrijstellingen toe te kennen.

Wat is het CZO?
Het CZO is in 2003 in het leven geroepen door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) als College Ziekenhuis Opleidingen.
NVZ en NFU hebben het CZO de taak opgedragen toezicht te houden op de kwaliteit van diverse ziekenhuisopleidingen voor medisch ondersteunende en gespecialiseerde verpleegkundige functies. In de loop van de tijd is het College Ziekenhuis Opleidingen verstevigd door en uitgebreid met andere branches in de gezondheidszorg met het gevolg dat op 1 oktober 2010 de naam is gewijzigd in College Zorg Opleidingen.
Het CZO is een initiatief vanuit Nederlandse zorgbranches zelf.

====================================================

Bewijsstukken mbo
Vanuit onze onderwijsroots als onderdeel van Landstede Groep kan je bij ons een volledige of een deel van een mbo-opleiding (Crebo) behalen. Jouw leerreis resulteert dan in een mbo-diploma, een mbo-certificaat of mbo-verklaring. Meer weten? Mail naar info@groeiopleidingen, we helpen je graag verder.

Infographic