GROEIEN? Bel ons 088 - 850 79 71

Zorg & Welzijn

Zorg & Welzijn

De branche Zorg & Welzijn biedt talloze carrièremogelijkheden op verschillende niveaus.

Heb je graag veel contact met mensen en wil je echt wat betekenen voor anderen? Dat kan als Helpende of Eerst Verantwoordelijk Verzorgende. Werk je liever met ouderen of met kinderen en baby’s of wil je meer weten van zorginnovaties? Binnen Zorg & Welzijn is er altijd ruimte om door te groeien.

opleidingen, trainingen en cursussen:

Capaciteitentest - DAT HRM

Wil je weten wat jouw intellectuele capaciteiten zijn? Deze test meet jouw intellectuele capaciteiten. Je kunt de uitslag gebruiken bij keuzes op het gebied van onderwijs, potentieel-beoordeling, personeelsselectie en loopbaan.

Dienstverlening - Helpende Zorg & Welzijn

Wil jij kinderen, volwassenen, ouderen of mensen met een beperking helpen? Met deze opleiding help je mensen bij hun verzorging en doe je huishoudelijke taken. Ook help je mee bij het organiseren van activiteiten of de administratie. Vaak werk je daarbij samen met collega's.

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

Ben jij verzorgende en wil je doorgroeien naar een functie met meer verantwoordelijkheid en coördinerende taken? Dan is de post-mbo-opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) wat voor jou! Deze opleiding is ook te volgen als online variant met praktijkbijeenkomsten.

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Werk jij in de ouderenzorg? En wil jij meer weten over hoe je de juiste zorg verleent aan cliënten met psychiatrische en/of psychogeriatrische problematiek? Volg dan de praktijkgerichte opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Pschychogeriatrie. Deze opleiding is een verdieping van de opleiding en taken van een Verzorgende IG.

Herregistratie Wet BIG Verpleegkundige

Ben jij verpleegkundige en wil jij je laten herregistreren in het landelijk BIG-register? Volg dan de Scholing herregistratie Wet Big Verpleegkundige. Dankzij de speciale opzet kun jij je optimaal voorbereiden op het nieuwe landelijke examen!

Helpende plus (keuzedeel K0905)

Heb jij een mbo-diploma Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2)? En wil jij verzorgende vaardigheden leren om je kansen op werk te vergroten? Of wil jij doorstromen naar de niveau 3-opleiding? Doe dan het keuzedeel Helpende plus.

Mensen met een licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag (keuzedeel K0066)

Hoe ga je als zorgprofessional om met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)? In dit keuzedeel ga je belangrijke aspecten van de doelgroep bestuderen en bekijken hoe je deze doelgroep het beste kunt begeleiden.

Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking (keuzedeel K0082)

Hoe ga je als zorgprofessional om met ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking? In dit keuzedeel leer je hoe je de cliënt kunt ondersteunen in de eigen regie bij de veranderingen die het ouder worden met zich meebrengen.

Zorg en technologie (keuzedeel K0137)

E-health en domotica: als (aankomend) zorgprofessional krijg jij te maken met innovatieve, technologische hulpmiddelen. Het is belangrijk dat jij weet hoe je deze op een passende manier kunt inzetten. Het keuzedeel Zorg en technologie helpt je daarbij.

Zorginnovaties en technologie (keuzedeel K0138)

E-health en domotica: als (aankomend) zorgprofessional krijg jij te maken met innovatieve, technologische hulpmiddelen. Het is belangrijk dat jij weet hoe je deze op een passende manier kunt inzetten. Het keuzedeel Zorginnovaties en technologie helpt je daarbij. Dit keuzedeel is ook te volgen als online variant met praktijkbijeenkomsten.

Medicijnen verstrekken

Wil jij leren hoe je op professionele wijze met medicijnen omgaat en deze toedient? Volg dan de basiscursus Medicijnen verstrekken.

Medische Kennis en Terminologie

Medische termen: als je in de zorg werkt of wilt werken, moet je deze kennen. In de opleiding Medische Kennis en Terminologie leer je de belangrijkste begrippen die in de medische wereld voorkomen. Deze opleiding is ook te volgen als online variant met praktijkbijeenkomsten.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Werk jij met kinderen? Dan kun jij te maken krijgen met kindermishandeling en huiselijk geweld. Tijdens deze speciale training leer je hoe je de signalen herkent en hoe je dit meldt aan de hand van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldcode huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Werk jij met ouderen? Dan kun je te maken krijgen met ouderenmishandeling en huiselijk geweld. Tijdens deze speciale training leer je hoe je de signalen herkent en hoe je dit meldt aan de hand aan de hand van de Meldcode huiselijk geweld en ouderenmishandeling.

Training voor basiszorg

Er zijn veel handelingen die je in het werken met zorgvragers moet kunnen beheersen. Als een zorgvrager zijn algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) niet meer naar behoren kan uitoefenen, kun jij hierbij helpen. In de Training voor basiszorg leer je hoe je dit het beste doet.

Training Leven met de ziekte van Parkinson

Leven met Parkinson: hoe ga je als zorgprofessional om met cliënten die deze ziekte hebben? Tijdens de Training Leven met de ziekte van Parkinson krijg je meer informatie over de psychosociale gevolgen en de begeleiding van cliënten.

Training verplaatsen met hulpmiddelen

Als mantelzorger, vrijwilliger of zorgprofessional ben je veel aan het tillen. Maar hoe doe je dat op de juiste manier en met welke hulpmiddelen? Tijdens de Training verplaatsen met hulpmiddelen leer je het.

Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (derde leerweg)

Wil jij mensen helpen die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen? En wil je in 1,5 of 2 jaar je diploma halen? Dan is de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg wat voor jou!

Werken met baby's: voor gastouders en gastouderbureaus

Werk jij als gastouder? Om kwalitatief goede zorg te bieden, is het belangrijk dat jij weet wat baby’s nodig hebben. Met deze erkende opleiding is jouw kennis op peil. Je ziet beter welke invloed jij hebt op het welbevinden en de ontwikkeling van baby's. Door de opleiding te volgen en dat wat je leert toe te passen, versterk jij jouw professionele kwaliteit!

Werken met baby's: voor medewerkers kinderopvang

Werk jij als medewerker kinderopvang? Om kwalitatief goede zorg te bieden, is het belangrijk dat jij weet wat baby’s nodig hebben. Met deze erkende opleiding is jouw kennis op peil. Je ziet beter welke invloed jij hebt op het welbevinden en de ontwikkeling van baby's. Door de opleiding te volgen en dat wat je leert in de groep toe te passen, versterk jij jouw professionele kwaliteit!

Naar welke opleiding ben je op zoek?