Landstede Groep

GROEIEN? Bel ons 088 - 850 79 71

Zorg & Welzijn

Zorg & Welzijn

De branche Zorg & Welzijn biedt talloze carrièremogelijkheden op verschillende niveaus.

Heb je graag veel contact met mensen en wil je echt wat betekenen voor anderen? Dat kan als Helpende of Eerst Verantwoordelijk Verzorgende. Werk je liever met ouderen of met kinderen en baby’s of wil je meer weten van zorginnovaties? Binnen Zorg & Welzijn is er altijd ruimte om door te groeien.

opleidingen, trainingen en cursussen:

Capaciteitentest - DAT HRM

Wil je weten wat jouw intellectuele capaciteiten zijn? Deze test meet jouw intellectuele capaciteiten. Je kunt de uitslag gebruiken bij keuzes op het gebied van onderwijs, potentieel-beoordeling, personeelsselectie en loopbaan.

Dienstverlening - Helpende Zorg & Welzijn (derde leerweg)

Wil jij kinderen, volwassenen, ouderen of mensen met een beperking helpen? Met deze opleiding help je mensen bij hun verzorging en doe je huishoudelijke taken. Ook help je mee bij het organiseren van activiteiten of de administratie. Vaak werk je daarbij samen met collega's.

Door de ogen van de cliënt

Deze training is gericht op het ontwikkelen van een diep begrip van je cliënten, het omarmen van zorgtechnologie vanuit Positieve Gezondheid.

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

Ben jij verzorgende en wil je doorgroeien naar een functie met meer verantwoordelijkheid en coördinerende taken? Dan is de post-mbo-opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) wat voor jou! Deze opleiding kun je nu volgen als mixed variant (voor een deel online en met praktijkbijeenkomsten).

Geriatrische Revalidatiezorg (keuzedeel K0902)

Door het grotere aantal ouderen zal ook de vraag naar geriatrische revalidatiezorg toenemen zowel intramuraal als extramuraal. Wil jij de vereiste specifieke vaardigheden voor de geriatrische revalidatiezorg graag aanleren of ben jij dit nodig voor je huidige of toekomstige werk?

Gespecialiseerd Revalidatie Zorg (GRZ)

Ben jij verzorgende of verpleegkundige, werkzaam op een geriatrische revalidatie afdeling en wil je doorgroeien naar een functie met meer verantwoordelijkheden en taken? Dan is de post-mbo-opleiding Gespecialiseerd Revalidatie Zorg (GRZ) wat voor jou! Deze GRZ opleiding valt onder de landelijke erkende opleidingen van het CZO.

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Werk jij in de ouderenzorg? En wil jij meer weten over hoe je de juiste zorg verleent aan cliënten met psychiatrische en/of psychogeriatrische problematiek? Volg dan de praktijkgerichte opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. Deze opleiding is een verdieping van de opleiding en taken van een Verzorgende IG.

Helpende plus (keuzedeel K1296)

Heb jij een mbo-diploma Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2)? En wil jij verzorgende vaardigheden leren om je kansen op werk te vergroten? Of wil jij doorstromen naar de niveau 3-opleiding? Doe dan het keuzedeel Helpende plus.

Herregistratie Wet BIG Verpleegkundige

Ben jij verpleegkundige en wil jij je laten herregistreren in het landelijk BIG-register? Volg dan de scholing herregistratie wet BIG Verpleegkundige. Dankzij de nieuwe en praktijkgerichte opzet kun jij je optimaal voorbereiden op het landelijke examen!

Individuele Basiszorg Verlenen C0039

In de huidige maatschappij, binnen zorginstellingen, is er een toenemende behoefte aan medewerkers die werkzaamheden leveren aan het welzijn van de (kwetsbare) oudere. Dit keuzedeel biedt inhoud aan dit certificaat waarmee jij deze belangrijke bijdrage kunt gaan leveren in de zorg. Je leert kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om de zorgondersteunende werkzaamheden goed en verantwoord uit te kunnen voeren.

Mbo Verpleegkundige (derde leerweg)

Wil je verpleegkundige worden, je omscholen tot verpleegkundige of ben je nog niet uitgeleerd (bijvoorbeeld als Verzorgende IG)? Kies dan voor de opleiding mbo verpleegkundige niveau 4 in de Derde leerweg.

Medische Kennis en Terminologie

Medische termen: als je in de zorg werkt of wilt werken, moet je deze kennen. In de opleiding Medische Kennis en Terminologie leer je de belangrijkste begrippen die in de medische wereld voorkomen. Deze opleiding is ook te volgen als online variant met praktijkbijeenkomsten.

Nederlands 3F voor pedagogisch medewerkers

In de Wet IKK is de eis opgenomen dat pedagogisch medewerkers en peuterspeelzaalleid(st)ers mondelinge Nederlandse taalvaardigheid moeten hebben op niveau 3F / B2. Het gaat om gesprekken voeren, luisteren en spreken. Met behulp van een diploma of certificaat kan deze taalvaardigheid worden aangetoond. Optioneel voor de VVE-ers kan taalvaardigheid lezen worden toegevoegd aan de training.

Praktijkgerichte training vraag- en ervaringsgericht coachen (Werkbegeleiding)

De kennis en vaardigheden in de beroepspraktijk zijn continu aan het veranderen en vernieuwen. Denk bijvoorbeeld aan technologische vaardigheden, ondernemerschap, kunnen innoveren en klinisch redeneren bij zorg- en welzijnsvragen die steeds complexer worden.

Training tilliften

Tilliften worden veel gebruikt in de zorg. Bij verkeerd gebruik kan dit verkeerd uitpakken voor jou en de zorgvrager. In deze training leer je hoe je kunt werken met tilliften.

Veilig medicatie verstrekken

Wil jij leren hoe je op professionele wijze met medicijnen omgaat en deze toedient? Volg dan de basiscursus Veilig medicatie verstrekken.

Verdieping Palliatieve Zorg (keuzedeel K1006)

In de palliatieve zorg gaat het niet alleen om de lichamelijke problemen van de zorgvrager. Er is ook aandacht voor de psychische, sociale en spirituele wensen en behoeftes. Door dit keuzedeel ben jij beter gekwalificeerd om in te spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Verzorgende en Verpleegtechnisch Handelen (keuzedeel K0118)

Ben jij werkzaam in de zorgverlening maar heb je geen verzorgende (IG) diploma? Zou je wel graag meer verdieping en vaardigheden willen leren? Doe dan het keuzedeel verzorgende & verpleegtechnisch handelen. Met meer kennis en vaardigheden ben jij in de zorg breder in te zetten.

VVE Voor- en vroegschoolse Educatie

Als pedagogisch medewerker vve heb je kennis van en aandacht voor de ontwikkeling van peuters en kennis van peuters met een taal c.q. ontwikkelingsachterstand. Je werkt volgens ons pedagogisch beleid en je levert een optimale bijdrage aan het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties van peuters.

Werken met baby's (keuzedeel K1270)

Baby's zijn kwetsbaar en afhankelijk. Ze ontwikkelen zich van reflexmatig reageren naar een eigen wil tonen. Je verzorgt iedere baby respectvol en begeleidt, ondersteunt en stimuleert hun ontwikkeling. Voor de ouders ben je een betrouwbare, deskundige en dienstverlenende partner. Je stemt regelmatig de zorg en begeleiding met hen af.

Zorginnovaties en technologie (keuzedeel K0138)

E-health en domotica: als (aankomend) zorgprofessional krijg jij te maken met innovatieve, technologische hulpmiddelen. Het is belangrijk dat jij weet hoe je deze op een passende manier kunt inzetten. Het keuzedeel Zorginnovaties en technologie helpt je daarbij. Dit keuzedeel is ook te volgen als online variant met praktijkbijeenkomsten.

Naar welke opleiding ben je op zoek?