Landstede Groep

GROEIEN? Bel ons 088 - 850 79 71

Zorg & Welzijn

Zorg & Welzijn

De branche Zorg & Welzijn biedt talloze carrièremogelijkheden op verschillende niveaus.

Heb je graag veel contact met mensen en wil je echt wat betekenen voor anderen? Dat kan als Helpende of Eerst Verantwoordelijk Verzorgende. Werk je liever met ouderen of met kinderen en baby’s of wil je meer weten van zorginnovaties? Binnen Zorg & Welzijn is er altijd ruimte om door te groeien.

opleidingen, trainingen en cursussen:

Capaciteitentest - DAT HRM

Wil je weten wat jouw intellectuele capaciteiten zijn? Deze test meet jouw intellectuele capaciteiten. Je kunt de uitslag gebruiken bij keuzes op het gebied van onderwijs, potentieel-beoordeling, personeelsselectie en loopbaan.

Dienstverlening - Helpende Zorg & Welzijn (derde leerweg)

Wil jij kinderen, volwassenen, ouderen of mensen met een beperking helpen? Met deze opleiding help je mensen bij hun verzorging en doe je huishoudelijke taken. Ook help je mee bij het organiseren van activiteiten of de administratie. Vaak werk je daarbij samen met collega's.

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

Ben jij verzorgende en wil je doorgroeien naar een functie met meer verantwoordelijkheid en coördinerende taken? Dan is de post-mbo-opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) wat voor jou! Deze EVV opleiding is ook te volgen als online variant met praktijkbijeenkomsten.

Gespecialiseerd Revalidatie Zorg (GRZ)

Ben jij verzorgende of verpleegkundige, werkzaam op een geriatrische revalidatie afdeling en wil je doorgroeien naar een functie met meer verantwoordelijkheden en taken? Dan is de post-mbo-opleiding Gespecialiseerd Revalidatie Zorg (GRZ) wat voor jou! Deze GRZ opleiding valt onder de landelijke erkende opleidingen van het CZO.

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Werk jij in de ouderenzorg? En wil jij meer weten over hoe je de juiste zorg verleent aan cliënten met psychiatrische en/of psychogeriatrische problematiek? Volg dan de praktijkgerichte opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. Deze opleiding is een verdieping van de opleiding en taken van een Verzorgende IG.

Herregistratie Wet BIG Verpleegkundige

Ben jij verpleegkundige en wil jij je laten herregistreren in het landelijk BIG-register? Volg dan de scholing herregistratie wet BIG Verpleegkundige. Dankzij de nieuwe en praktijkgerichte opzet kun jij je optimaal voorbereiden op het landelijke examen!

Helpende plus (mbo-certificaat K1296)

Heb jij een mbo-diploma Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2)? En wil jij verzorgende vaardigheden leren om je kansen op werk te vergroten? Of wil jij doorstromen naar de niveau 3-opleiding? Doe dan het keuzedeel Helpende plus.

Zorginnovaties en technologie (mbo-certificaat K0138)

E-health en domotica: als (aankomend) zorgprofessional krijg jij te maken met innovatieve, technologische hulpmiddelen. Het is belangrijk dat jij weet hoe je deze op een passende manier kunt inzetten. Het keuzedeel Zorginnovaties en technologie helpt je daarbij. Dit keuzedeel is ook te volgen als online variant met praktijkbijeenkomsten.

Veilig medicatie verstrekken

Wil jij leren hoe je op professionele wijze met medicijnen omgaat en deze toedient? Volg dan de basiscursus Veilig medicatie verstrekken.

Medische Kennis en Terminologie

Medische termen: als je in de zorg werkt of wilt werken, moet je deze kennen. In de opleiding Medische Kennis en Terminologie leer je de belangrijkste begrippen die in de medische wereld voorkomen. Deze opleiding is ook te volgen als online variant met praktijkbijeenkomsten.

Werken met baby's (mbo-certificaat K1270)

Baby's zijn kwetsbaar en afhankelijk. Ze ontwikkelen zich van reflexmatig reageren naar een eigen wil tonen. Je verzorgt iedere baby respectvol en begeleidt, ondersteunt en stimuleert hun ontwikkeling. Voor de ouders ben je een betrouwbare, deskundige en dienstverlenende partner. Je stemt regelmatig de zorg en begeleiding met hen af.

Training tilliften

Tilliften worden veel gebruikt in de zorg. Bij verkeerd gebruik kan dit verkeerd uitpakken voor jou en de zorgvrager. In deze training leer je hoe je kunt werken met tilliften.

NL3F voor pedagogisch medewerkers

In de Wet IKK is de eis opgenomen dat pedagogisch medewerkers en peuterspeelzaalleid(st)ers mondelinge Nederlandse taalvaardigheid moeten hebben op niveau 3F / B2. Het gaat om gesprekken voeren, luisteren en spreken. Met behulp van een diploma of certificaat kan deze taalvaardigheid worden aangetoond. Optioneel voor de VVE-ers kan taalvaardigheid lezen worden toegevoegd aan de training.

Basistraining ontwikkelingsgericht werken in de VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Werk je in de kinderopvang en wil je graag professioneler worden in het ontwikkelingsgericht werken met jonge kinderen? De aangescherpte wetgeving maakt het nodig om een verdiepende opleiding te volgen die gericht is op de ontwikkeling van het jonge kind. De VE-eisen zijn opgesteld om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Wil jij hier graag aan meewerken? Dan kun je bij ons een basistraining ontwikkelingsgericht werken in de VVE volgen.

Naar welke opleiding ben je op zoek?