Landstede Groep

GROEIEN? Bel ons 088 - 850 79 71

Geriatrische Revalidatiezorg (keuzedeel K0902)

Door het grotere aantal ouderen zal ook de vraag naar geriatrische revalidatiezorg toenemen zowel intramuraal als extramuraal. Wil jij de vereiste specifieke vaardigheden voor de geriatrische revalidatiezorg graag aanleren of ben jij dit nodig voor je huidige of toekomstige werk?

Dit keuzedeel speelt in op specifieke vaardigheden die nodig zijn om voor het werken in de geriatrische revalidatiezorg. Door aan het keuzedeel een certificaat te verbinden, is het voor je werkgever helder dat jij toegesneden bent op deze specifieke vereisten van de geriatrische revalidatiezorg.

Niveau

3/4 verdieping

Voor wie is de opleiding Geriatrische Revalidatiezorg?

Voor verzorgenden en verpleegkundigen niv 3 en 4

Inhoud

Je leert de cliënt observeren, continu alert te zijn op situaties en signaleert wanneer actie nodig is. Je past, op eigen opleidingsniveau, klinisch redeneren toe en is de expert met betrekking tot de cliënt en daarmee de spin in het web van de zorg rondom de cliënt, binnen het multidisciplinaire team en in contacten met de mantelzorger.

In dit verdiepende en verbredende keuzedeel komen twee taken aan de orde die specifiek zijn voor de GRZ-professional:

 1. cliënt en mantelzorger ondersteunen, gericht op het bereiken van de revalidatiedoelen;
 2. organiseren van de zorg met betrekking tot de revalidatie als onderdeel van het multidisciplinaire team.

Met dit keuzedeel ga jij werken in een geïntegreerde multidisciplinaire of interdisciplinair zorgteam, die gericht is op verwacht functieherstel en participatie bij ouderen met multiproblematiek met als doel deze cliënten te laten terugkeren naar de thuissituatie.

Een klein deel stroomt door naar een verpleeghuis, bijvoorbeeld omdat er sprake is van bijkomende problemen (co-morbiditeit). Verwacht wordt dat de GRZ professional in de toekomst ook werkzaam is in de thuiszorg als cliënten korter verblijven op een revalidatieafdeling en eerder naar huis gaan om daar de revalidatie voort te zetten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Geriatrische revalidatie/uitgangspunten Positieve gezondheid
 • Financiering (DBC, wlz, dbc , triage, doorstroom, ketenzorg
 • Co-morbiteit/frailty/Multi morbiditeit
 • Therapeutisch klimaat/alles is revalideren
 • Veel voorkomende ziektebeelden
 • Zorgtechnologie
 • Klinisch redeneren
 • Persoonlijke presentatie
 • Zorgproces, Zorgleefplan en MDO Interdisciplinair werken
 • Revalidatiedoelen / leerbaarheid
 • Geven van voorlichting en instructie
 • Motiverende gesprekstechnieken, Coachen,Empowerment
 • Samenwerking met de mantelzorger/netwerk

Certificaat

Om een certificaat te halen, moet je aan de volgende voorwaarden volgende voldoen:

 • Je moet minimaal 80% aanwezig zijn geweest.
 • Je maakt alle opdrachten en sluit deze af met een voldoende beoordeling.
 • Je doet het examen in de praktijk met de doelgroep.
 • Je behaalt een voldoende voor het examen.

Toelating

Je voldoet aan de volgende toelatingseis:

 • Minimaal niveau 3

Certificaat

Geriatrische Revalidatiezorg is een certificeerbaar keuzedeel. Na voldoende afronding ontvang je hiervoor een certificaat.

Aanmelden

Interesse? Meld je dan meteen aan zodat jij verder kunt groeien!

Aanmelden

Verder groeien?

Landstede Groei Opleidingen heeft een breed aanbod aan opleidingen, cursussen of trainingen.
Houd voor nieuw aanbod en interessante info onze website in de gaten én meld je aan voor onze nieuwsbrief.

start 3 oktober 2023

4 maanden
(8 bijeenkomsten)

Harderwijk, Westeinde 33

€ 771,-

Aanmelden

Interesse? Meld je dan meteen aan zodat jij verder kunt groeien!

Aanmelden

Verder groeien?

Landstede Groei Opleidingen heeft een breed aanbod aan opleidingen, cursussen of trainingen.
Houd voor nieuw aanbod en interessante info onze website in de gaten én meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Naar welke opleiding ben je op zoek?