Landstede Groep

GROEIEN? Bel ons 088 - 850 79 71

Herregistratie Wet BIG Verpleegkundige

Ben jij verpleegkundige en wil jij je laten herregistreren in het landelijk BIG-register? Volg dan de scholing herregistratie wet BIG Verpleegkundige. Dankzij de nieuwe en praktijkgerichte opzet kun jij je optimaal voorbereiden op het landelijke examen!

Als verpleegkundige voer je voor de branche de meest voorkomende verpleegtechnische handelingen uit binnen jouw bevoegdheden en wettelijke kader (o.a. Wet BIG) en met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, procedures en voorschriften. Voordat je de verpleegtechnische handelingen uitvoert, controleer je de gezondheidstoestand en de psychische gesteldheid van de zorgvrager. Als verpleegkundige creëer je de voorwaarden waardoor je de verpleegtechnische handelingen optimaal kan uitvoeren. Je stemt af op de zorgvrager door uitleg te geven over wat, waarom en hoe je de handeling(en) uitvoert. Je observeert de gezondheidstoestand van de zorgvrager, signaleert wijzigingen en bijwerkingen en rapporteert deze. Je schakelt indien nodig andere deskundigen in.

Voor het aanvragen van een herregistratie als verpleegkundige in het landelijke BIG-register moet je voldoen aan een zogenaamde werkervaringseis. Je moet in een periode van vijf jaar minimaal 2.080 uur aantoonbaar als verpleegkundige werkzaam zijn geweest.

Voldoe je niet aan deze eis, dan kun je je alsnog herregistreren wanneer je slaagt voor het landelijk examen Herregistratie wet BIG Verpleegkundige. 

Landstede MBO en Deltion College hebben in de regio Noordoost-Nederland gezamenlijk een opzet voor de bijscholingscursus BIG Herregistratie voor verpleegkundigen ontwikkeld. Hiermee kun je je voorbereiden op het landelijke examen

 • Daarbij bieden we meer contacturen tijdens het scholingstraject dan de gemiddelde opleider, die soms alleen e-learning via zelfstudie aanbiedt.
 • Verder geloven we in het succes van kleine groepen van ongeveer 12 deelnemers voor het oefenen van de praktische vaardigheden in een skills-lokaal.

De samenwerking Landstede MBO en Deltion College kent een lange geschiedenis als opleider voor o.a. zorgberoepen. De twee mbo-scholen hebben de afgelopen jaren in nauwe samenwerking in de regio jaarlijks minimaal 2 cursusgroepen BIG-Herregistratie verzorgd. Het examenslagingspercentage is hierbij altijd hoog geweest!

In de cursus komen de kennis en vaardigheden aan bod die ook getoetst worden in het huidige, landelijke BIG Herregistratie-examen. Vanaf 1 januari 2021 is het bestaande BIG Herregistratie-examen namelijk herzien. Naast een theoretisch examen wordt een praktijkexamen verpleegtechnische handelingen en een klinisch redeneren-gesprek afgenomen.

Niveau

4 - 5 (mbo-hbo).

Voor wie is de scholing Herregistratie Wet BIG Verpleegkundige?

Deze bijscholing is geschikt voor kandidaten die minimaal in het bezit zijn van het diploma Verpleegkunde op niveau 4 (mbo) of niveau 5 (hbo) en die momenteel niet voldoen aan de aantoonbaar gewerkte-uren-eis van 2080 praktijkuren in 5 jaar.

Inhoud

Het examen BIG Herregistratie bestaat uit 3 onderdelen:

 • Een theorie examen
 • Een praktijk examen – een steekproef uit 12 vaardigheden
 • Een eindgesprek over klinisch redeneren

Om deel te mogen aan het praktijkexamen en het eindgesprek moet je het theorie examen met een voldoende hebben afgesloten. Wij raden je aan om hier met je planning rekening mee te houden.

Om dit theorie- en praktijk examen en eindgesprek  zo goed mogelijk voor te bereiden hebben Landstede, Drenthe College en Deltion een scholing ontwikkeld.

Tijdens de lesavonden komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Startbijeenkomst - voorbereiding theorie examen (facultatief).
 • Voorbereiding theorie examen (facultatief).
 • Wet BIG en andere regelgeving m.b.t. verpleegtechnische handelingen.
 • Oefenen examengesprek: werkwijze beargumenteren, analyseren van resultaten van ingezette interventies (klinisch redeneren)

Het praktijkexamen 'Verpleegkundige vaardigheden' bestaat uit het uitvoeren van twee handelingen en het uitvoeren van een berekening. Dit doe je op basis van een korte situatieschets.
Tijdens het praktijkexamen wordt beoordeeld in hoeverre je de benodigde kennis, vaardigheden en gedrag in voldoende mate beheerst en kunt toepassen.

De gekozen vaardigheden zijn een steekproef uit de volgende vaardigheden:

 • Blaaskatheterisatie man: eenmalig
 • Blaaskatheterisatie man: verblijfskatheter
 • Blaaskatheterisatie vrouw: eenmalig
 • Blaaskatheterisatie vrouw: verblijfskatheter
 • Intramusculair injecteren: stretchtechniek
 • Intramusculair injecteren: rangeertechniek
 • Neus-maagsonde inbrengen
 • Perifere infuuscanule inbrengen
 • Subcutane canule inbrengen (vleugelnaaldje)
 • Subcutaan injecteren: huidplooitechniek
 • Subcutaan injecteren: loodrechte huidplooitechniek
 • Subcutaan injecteren: loodrechttechniek

Het voorbereiden van het theorie examen

Het voorbereiden van het theorie examen gebeurt naast de twee lessen grotendeels thuis en is niet verplicht om te volgen. Je kunt je ook alleen inschrijven voor de voorbereiding op het praktijk examen en het examen klinisch redeneren.

Bewijs van deelname

Na afloop ontvang je een bewijs van deelname van de gevolgde onderdelen.

 

Let op: Bij te weinig aanmeldingen gaat de training niet door.

Aanmelden

Interesse? Meld je dan meteen aan zodat jij verder kunt groeien!

Aanmelden

Verder groeien?

Landstede Groei Opleidingen heeft een breed aanbod aan opleidingen, cursussen of trainingen op het gebied van zorg en welzijn. Kijk hier voor het overzicht.
Houd voor nieuw aanbod en interessante info over leren en werken in zorg en welzijn onze website in de gaten én meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 • Zwolle (Deltion College): 23 sept 2024
 • Zwolle (Landstede): maart 2025 

9 lesavonden (2 avonden voorbereiding theorie examen en 7 avonden voorbereiding praktijkexamen)
Deltion 18:00 - 21:00 uur
Landstede 17:00 - 20:00 uur

Zwolle

Voorbereiding theorie- en praktijkexamen en examengesprek (9 lessen) €1.050,-

(excl. Lesmateriaal € 185,-)

 

Aanmelden

Interesse? Meld je dan meteen aan zodat jij verder kunt groeien!

Aanmelden

Verder groeien?

Landstede Groei Opleidingen heeft een breed aanbod aan opleidingen, cursussen of trainingen op het gebied van zorg en welzijn. Kijk hier voor het overzicht.
Houd voor nieuw aanbod en interessante info over leren en werken in zorg en welzijn onze website in de gaten én meld je aan voor onze nieuwsbrief.

“Neem jij die STAP? Wij willen je prikkelen een Leven Lang te Ontwikkelen. ”
Jan Nijhuis
Teamleider

Naar welke opleiding ben je op zoek?