Landstede Groep

GROEIEN? Bel ons 088 - 850 79 71

‘Arbeidsveiligheid begint met jouw gedrag’

Nov '22 Is de veiligheid binnen jouw organisatie op orde? Werkgevers willen dat hun medewerkers klaarstaan bij calamiteiten en incidenten. Ze moeten ze daarvoor dan wel de handvatten bieden.

Tijdens het gratis toegankelijke GroeiCafé op 17 november bij de Veiligheidsacademie Noordwest Veluwe in Harderwijk gaan ondernemers via verschillende invalshoeken op het gebied van ‘Veiligheid op je werk’ beleven.
Veilig werken is werken in een arbeidsomgeving waar de kans op ongevallen geminimaliseerd is. In Nederland worden richtlijnen voor veilig werken bepaald door de Arbowetgeving. Elke werkgever heeft een algemene zorgplicht en moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het organiseren van de bedrijfshulpverlening (BHV) maakt deel uit van deze zorgplicht. Onderzoek van de Arbeidsinspectie toont een stijgend aantal arbeidsongevallen. Met name kleine bedrijven van minder dan tien werknemers zijn kwetsbaar.

Het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) helpt al meer dan 20 jaar om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen. Ze deelt kennis over bewust veilig werken en over hoe de bhv te organiseren. Paul Toonen, opleidingskundig adviseur van het NIBHV: ‘Veiligheid is letterlijk van levensbelang voor je medewerkers en voor de continuïteit van jouw organisatie. Is iedereen veilig bezig? En doet jouw organisatie voldoende om bewust veilig te werken?’

Het NIBHV-certificaat is een garantie voor de werkgever dat zijn bhv’er de bhv-taken goed kan uitvoeren. Bij de Veiligheidsacademie NWV kunnen ondernemers en particulieren terecht voor trainingen en workshops op dit gebied. 'Veiligheid op je werk is vooral een kwestie van risico bewustzijn. Je moet weten wat de potentieel gevaarlijke situaties zijn en wat je moet doen als het fout gaat. Een jaarlijkse training helpt je daarbij,’ vertelt Robert Aalders, opleidingsadviseur van Landstede Groei Opleidingen. Ruim 300.000 cursisten ontvangen jaarlijks een NIBHV-certificering van erkende opleiders. ‘Niet allemaal via ons natuurlijk. We leiden bedrijfshulpverleners op voor het NIBHV-certificaat. We doen dit niet alleen voor onze eigen 700 collega’s, maar ook voor medewerkers uit het regionale bedrijfsleven. Die kunnen hier heel gemakkelijk bij aansluiten.’

GroeiCafé is een initiatief van Landstede Groei Opleidingen om Leven Lang Ontwikkelen regionaal onder de aandacht te brengen in Harderwijk, Zwolle en Raalte. Zij doet dit door relevante, maatschappelijke thema’s te kiezen en deze tot leven te brengen.
‘We hebben dit GroeiCafé de titel ‘Buiten vuur, binnen bloed’ gegeven maar dat zijn slechts twee onderdelen van het programma,’ legt Robert uit. ‘Je veilig voelen is ook om kunnen gaan met agressie of je senang voelen binnen je team. Het eerste ervaar je met VR en voor het laatste zetten wij de klimtoren als hulpmiddel in.’

Meer informatie: Annemieke Woltjes, 06-53258599, info@groeiopleidingen.nl, www.groeiopleidingen.nl