Landstede Groep

GROEIEN? Bel ons 088 - 850 79 71

VERDER komen in de zorg

Nov '22 Landstede en Educared Erkend Opleiden ontwikkelen samen een opleiding Verpleegkundige (VP) niveau 4 in de derde leerweg. Een hele mond vol. Als projectnaam is gekozen voor ‘VERDER’.

VERDER komen in de zorg is het doel van de ontwikkeling van een opleiding VP die recht doet aan eerder verkregen (werk)ervaring van volwassenen zoals zij-instromers of doorstromers. Het resultaat: een opleiding Verpleegkundige die zo flexibel mogelijk is en waarvan de eindbeloning een erkend diploma is. Ze kijken hiervoor naar vorm, inhoud, examinering, werving en professionalisering. En ze roepen hierbij de denkkracht van het werkveld in.
Op 1 november gaven maar liefst 8 vertegenwoordigers van zorgorganisaties input over hoe de ‘ideale’ opleiding VP er uit zou moeten zien.

Projectleider vanuit Landstede is Marian Soepenberg: ‘Leven lang ontwikkelen is voor iedereen van belang, maar bijna nog meer voor zorgmedewerkers. De urgentie in die branche is hoog. Het onderwijs heeft haar visie neergelegd in het plan MBO2030. In de toekomst zijn er meer en meer flexibele en modulair opgebouwde mbo opleidingen. En die willen we graag vormgeven in co-creatie.’

Het project VERDER is grootschalig opgezet en bestaat uit een drietal deelprojecten: ontwikkelen raamwerk, innovatieve content en flexibele examinering. Voor alle onderdelen is input en feedback vanuit het werkveld essentieel. De denktank is dan ook voortvarend aan de slag gegaan.
De functie Verpleegkundige met behulp van verschillende werkvormen ontleed en ingezoomd wie de verpleegkundige nu en in de toekomst is. Daarnaast is besproken hoe een opleiding voor de ‘verpleegkundige van de toekomst’ opgebouwd kan worden.

Waardevolle stem
De deelnemers van de denktank maakten duidelijk dat het essentieel is voor verpleegkundigen om te kunnen mee te bewegen met verschillende soorten zorgdisciplines zoals revalidatie, GHZ, VVT en ziekenhuizen. De opleiding moet aansluiten op de functies binnen deze specifieke disciplines. Het kwalificatiedossier moet hiervoor ruimte bieden. Daar ligt een mooie uitdaging voor het onderwijs.
De denktank krijgt zeker een vervolg. Want er valt nog genoeg van elkaar te leren.

Vervolg
Op 25 november is bij Landstede in Harderwijk een bijeenkomst waar meer informatie gegeven wordt over de stand van zaken.
Nu al meer weten over het project ‘VERDER’? Mail naar Marian Soepenberg (msoepenberg@landstede.nl).
Wil je deelnemen aan de denktank? Dat kan! Meld je aan via: www.educared.nl/verder.